SamenstellingHortiRec21aug14metdekselrechtsvoor

* Een afbeelding van de buiten en binnenkant van het HoritRec systeem

hortirec

* Een schematische weergave van de werking van het HortiRec systeem

HortiRec: klimaatbeheersing zonder kostbaar energieverlies

Het HortiRec systeem is ontworpen om de door de tuinder gewenste vochtigheid, temperatuur en CO2 niveau in de kas te handhaven, zonder hierbij de ramen in de kas te hoeven openen. Dit in lijn met de ideeën van het nieuwe telen. Door gebruik te maken van warmteterugwinning wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. Het CO2 niveau in de kas kan hoog gehouden worden, zonder dat CO2 via de ramen naar buiten verdwijnt. Het systeem maakt het mogelijk om een constant klimaat te handhaven.

Het modulaire HortiRec systeem kan ook als semi-gesloten kas systeem worden toegepast: alleen bij piekbelasting worden de ramen geopend, het systeem kan daarmee gefaseerd worden ingevoerd.

Naast de energie en CO2 besparingen geeft het HortiRec systeem veel controle- mogelijkheden aan u als tuinder. Doordat de vochtigheid en de temperatuur samen met het CO2 gehalte nauwkeurig in te stellen zijn en homogeen over de kas verdeelbaar zijn, heeft u een grotere invloed op het groeiproces van uw gewas. Hierdoor wordt niet alleen meer productie gerealiseerd maar zal de kwaliteit van het gewas beter zijn.

Werking Hortirec systeem

Het HortiRec systeem is gebaseerd op de enthalpie uitwisseling in twee enthalpie recuperatoren, die gebruik maken van een in de woningbouw ruimschoots beproefde warmtewisselaar (recuperator). De lucht-lucht warmtewisselaars zijn voorzien van een mechanisme, waardoor, naast de gebruikelijke voelbare warmte, ook de latente (condensatie) warmte wordt overgedragen, zodat de totale warmteoverdracht meer dan verdubbeld wordt. Deze zogenaamde enthalpie recuperator zorgt voor een hoge ontvochtigings- en koelcapaciteit. Beide recuperatoren worden gecombineerd in één unit, waarbij elk een eigen taak vervult. Lucht uit de kas en van buiten wordt met behulp van ventilatoren gescheiden door het systeem gevoerd, zodat geen CO2 naar buiten verdwijnt. Het kasklimaat kan in twee standen bedreven worden. In de verwarmstand wordt warmte teruggewonnen en wordt tevens ontvochtigd. In de koelstand wordt gekoeld, ontvochtigd of zonodig bevochtigd. De basis voor het succes van de HortiRec is, dat met heel weinig (elektrische) energie input een zeer grote (warmte en ontvochtigings) energie output wordt verkregen. Tevens wordt de gehele kas optimaal geregeld op gewenst vochtdeficiet.

De voordelen van het HortiRec systeem in uw kas samengevat

  • reductie van energiekosten
  • homogene kascondities
  • meer invloed op de kwaliteit van uw gewassen
  • meer productie
  • behouden van gewenste CO2 en luchtvochtigheidsniveaus
  • lager CO2 gebruik
  • door de modulaire opbouw van het HortiRec systeem kan het worden toegepast op de voor uw gewenste situatie, van semi gesloten tot volledig gesloten kas

 

fotokasbewerkt